Zehirsiz Sofralar Platformu

Sağlık, çevre, ekolojik yaşam, tüketici hakları, doğa koruma, tarım, gıda ve benzeri alanlarda çalışan 38 sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatif tarafından #ZehirsizSofralar Platformu kuruldu. 23 sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatif de platformu desteklediğini açıkladı.1635834455_tohumSoframıza gelen gıda ile gıda dışı tarımsal ürünlerin bulunabilir, erişilebilir, sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak için yapılacak bütün faaliyetlerde kamusal refahı, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözetecek #ekosistemi koruyacak; #iklimkrizini de dikkate alarak uzun vadeli, ihtiyaçlara odaklı, yerelliği ve kendine yeterliliği öncelikleyen, kadim bilgi ve pratikleri de dikkate alan, adil bir bakış açısını egemen kılmak amacını benimseyen Zehirsiz Sofralar Platformu altında #TürkiyeOrganikAğı (TORA), Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı (ZSPEA) gibi çeşitli ağlar da yer alıyor.1635834508_pestisitleme

2019 yılında "Zehirsiz Sofralar Mümkün" diyerek bir araya gelen 100'ün üstünde sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatifin kurduğu Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı muhatap aldıkları ve 160 binin üstünde imza topladıkları #ZehirsizKampanya ile önemli bir başarıya imza attı.


2020 yılında insan sağlığı, doğal varlıklar ve biyolojik çeşitliliğe son derece zararlı olan tarım zehirleri (pestisitler) konusu TBMM gündemine 4 kez taşınırken, Ağ'ın lobi faaliyetlerinin de etkisi ile Bakanlık, 41 pestisit etken maddesini görüşe açtı ve 25 etken maddeyi yasakladı, 7 tanesine de sınırlama getirdi. Bunların dışında çok sayıda pestisitin kullanımı konusunda farklı ülkeler tarafından halen çevre, insan ve hayvan sağlığına etkileri açısından değerlendirmeler yapılıyor.1635834472_Zehirsiz_Sofralar__2_

İPlatform'un desteklediği önemli projelerden biri de "Zehirsiz Kentlere Doğru" Projesi. Pestisitler yani #tarımzehirleri ve aynı etken/aktif maddelere sahip #biyosidalürünler ne yazık ki kentlerde de okullardan park ve bahçelere, sitelerden yol kenarları ve boş arazilere kadar pek çok yerde kullanılıyor ve sağlığımızı tehdit ediyor. 


#Koronavirüs salgını ve iklim krizi gibi artan küresel felaketler gezegende yaşamın bir bütün olduğunu ve ancak bir bütün olarak sürdürülebileceğini bizlere anlatmaya çalışıyor. İklimdeki hızlı değişimler, afetler, açlık, salgınlar, göçler, gıdanın bulunabilirliği ve erişilebilirliğine dair her geçen gün artan sorunlar, hızla yok olan #biyolojikçeşitlilik ve kirlettiğimiz doğa bizlere gelecekte varlığımızı sürdürebilmemiz için doğa ile uyumlu bir yaşamın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. #ZehirsizSofralarPlatformu, insanı merkez alan ve büyüme odaklı değil gezegendeki yaşamın bir bütün olarak sürdürülebilirliğini hedef alan ilkeler ile önümüzdeki dönemde çalışmalarına devam edecek.
1635834506_zehirsiz_sofralar


ZEHİRSİZ SOFRALAR PLATFORMU ÜYELERİ 

Afşar Balam Kadın Kooperatifi

Agrida Tarım ve Turizm Derneği

Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği

Birleşik Tüketiciler Federasyonu

Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği

Bodrum Tohum Derneği

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Çevre ve Arı Koruma Derneği

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı

Çevre ve Tüketici Federasyonu

Doğa Derneği

Doğa Koruma Merkezi

Doğal Yaşam Derneği

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Derneği

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği

Gastronomi Turizmi Derneği

İzmir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi

İzmit Tüketiciler Birliği Derneği

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği

Koruyucu Tarım Derneği

Koza Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği

Organik Üreticiler ve Sanayiciler Derneği

Sürdürülebilir Yaşam Derneği

Tarım Ekonomisi Derneği

Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği

Türetim Ekonomisi Derneği

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği

Tüketici Birliği Federasyonu

Tüketici Örgütleri Federasyonu

Tüketicinin Sesi Derneği

Türkiye Biyologlar Derneği

Yeryüzü Derneği

Yeşil Düşünce Derneği

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği


ZEHİRSİZ SOFRALAR PLATFORMU DESTEKÇİLERİ 

Anadolu Meraları

Ata Tohum Takası Grubu

BİTOT Gıda Topluluğu

Büyükdere Gıda Topluluğu

Çekirdek Türetici

Çitta Gıda Topluluğu

Çölyak ve Organik Tarım Derneği

Eko Harita

Eskişehir Gıda Topluluğu

Fethiye Gıda Topluluğu

Gediz Ekoloji Topluluğu

Good4Trust

İstanbul Permakültür Kolektifi

Kadıköy Gıda Topluluğu

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kollektif Fırın

Originn Gıda Topluluğu

Taksim Gıda Topluluğu

Tarım ve Gıda Etiği Derneği

Tüketici Dernekleri Federasyonu

Tüketiciyi Koruma Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Yavaş Gıda Türkiye Derneği

KEŞFET